Przedszkole nr 7 z Oddziałami Specjalnymi jest jednostką organizacyjną Miasta Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Przedszkola stanowi mienie komunalne miasta Zawiercie na prawach powiatu.

AKTYWA TRWAŁE: 6335 248,75 zł

AKTYWA OBROTOWE: 12 956,69 zł

SUMA AKTYWÓW: 648 205,44  zł

Stan na 31.12.2019 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 kwiecień 2018 10:50 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 maj 2020 22:28 Grzegorz Franelak